Kẻ lại bảng sau vào vở và điền vào ô trống nội dung khái quát bố cục của bài văn biểu cảm

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 139 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Kẻ lại bảng sau vào vở và điền vào ô trống nội dung khái quát bố cục của bài văn biểu cảm

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Bài làm:

Xem câu trả lời tại đây

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021