Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt được thể hiện ở những phương diện nào

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2

Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt được thể hiện ở những phương diện nào?

Bài làm:

  • Tiếng Việt có hệ thống nguyên âm phụ âm phong phú, giàu thanh điệu (6 thanh).
  • Uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng về mặt cú pháp.
  • Từ vựng dồi dào giá trị thơ, nhạc, hoạ.
  • Có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt.
  • Có sự phát triển qua các thời kì lịch sử về cả hai mặt từ vựng và ngữ pháp. Có khả năng thích ứng với sự phát triển liên tục của thời đại và cuộc sống.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2