Nội dung chính bài Viết quảng cáo

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Viết quảng cáo ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Văn bản quảng cáo là văn bản thông tin về một sản phẩm hay dịch vụ nhằm thu hút và thuyết phục khách hàng tim vào chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của sản phẩm, dịch vụ mà ham thích mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

Back to top

I. Vai trò và yêu cầu chung của văn bản quảng cáo

1. Văn bản quảng cáo trong đời sống

Văn bản quảng cáo là văn bản thông tin về một sản phẩm hay dịch vụ nhằm thu hút và thuyết phục khách hàng tim vào chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của sản phẩm, dịch vụ mà ham thích mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.

Ví dụ: Quảng cáo bán máy Vi tính

Máy mới 100%, đúng hãng INTEL - IBM, lãi xuất thấp, thủ tục đơn giản, tiền trả trước thấp.

Liên hệ: Công ti X, số nhà...,phố...,Thành phố Hồ Chí Minh...

2. Yêu cầu chung của văn bản quảng cáo

  • Để tạo sự hấp dẫn, các văn bản trên được trình bày cần tính thẩm mĩ cao: nhiều màu sắc đẹp, bố cục hình ảnh gây cảm giác hấp dẫn, chữ viết trình bày đẹp, bằng nhiều kiểu chữ, cỡ chữ khác nhau. Các chữ mang nội dung thông tin chính phải được phóng to.

  • Cách sử dụng từ ngữ, viết câu trong các văn bản trên:

    • Về từ ngữ: có nhiều tính từ chỉ phẩm chất gây ấn tượng mạnh thu hút người dùng (như: máy mới, đúng hãng, lãi suất thấp, thủ tục đơn giản....; giáo sư, bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, chính xác, nhanh chóng...)

    • Về câu: thường dùng câu đặc biệt, không đủ thành phần.

Back to top

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 2