Nôi dung của thư điện chúc mừng và thư điện hỏi thăm giống và khác nhau như thê nào?

  • 1 Đánh giá

2. Cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

a) Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi.

- Nôi dung của thư điện chúc mừng và thư (điện) hỏi thăm giống và khác nhau như thê nào?

Bài làm:

– Nội dung thư (điện) chúc mừng và thư (điện) thăm hỏi giống nhau và khác nhau là:

Giống nhau: Nội dung thư (điện) thường bao gồm:

  • Lí do chúc mừng hoặc thăm hỏi.
  • Bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân khi nghe tin vui hoặc tin buồn của người nhận điện.
  • Đều có các nội dung họ tên, địa chỉ người gửi,người nhận.

Khác nhau:

  • Thư (điện) bày tỏ sự chúc mừng, bộc lộ niềm vui của người gửi điện.
  • Thư (điện) thăm hỏi thể hiện nỗi buồn, sự cảm thông của người gửi.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2