Nói hoặc viết lời xin lỗi gửi đến người mà em muốn xin lỗi.

  • 1 Đánh giá

2. Nói hoặc viết lời xin lỗi gửi đến người mà em muốn xin lỗi.

Bài làm:

Em muốn gửi lời xin lỗi với mẹ khi đã nói đối mẹ em bị ốm để nghỉ học.

Con xin lỗi mẹ ạ, con đã nói dối mẹ để được nghỉ học hôm nay. Hành động đó thật là sai lầm, nhưng con mong mẹ hãy bỏ qua cho con nhé. Con xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nếu con phạm sai, thì mẹ đánh con thật đau vào là được.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021