Phân tích tính cách Kiều và Hoạn Thư

  • 1 Đánh giá

Câu 5: (Trang 108 - SGK Ngữ văn 9) Phân tích tính cách Kiều và Hoạn Thư

Bài làm:

Qua đoạn trích ta thấy tính cách của Kiều và Hoạn Thư có những nét khác nhau:

  • Hoạn Thư khôn ngoan, lọc lõi, tâm địa đầy mưu mô, thủ đoạn.
  • Kiều là người trọng ân nghĩa, giàu lòng vị tha, tình nghĩa. Những ai đã giúp đỡ nàng đều được nhớ tới và đến ơn xứng đáng, với Thúc Sinh nàng sống có trước có sau, ân cần thân mật; đối với Hoạn Thư dù có chì chiết giận dữ lúc ban đầu nhưng nàng vẫn rộng lượng bao dung tha bổng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021