Qua những câu ca dao, tục ngữ đó, cha ông khuyên dạy chúng ta điều gì? Hãy tìm thêm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 23 – SGK) Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam có nhiều câu như:
a. Lời chào cao hơn mâm cỗ
b. Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
c. Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
Qua những câu ca dao, tục ngữ đó, cha ông khuyên dạy chúng ta điều gì? Hãy tìm thêm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự.

Bài làm:

  • Các câu tục ngữ trên đều khẳng định vài trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên mọi người khi giao tiếp cần lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng người khác; cần suy nghĩ, lựa chọn ngôn ngữ cẩn thận trước khi nói.
  • Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu có nội dung tương tự :

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.


Người thanh tiếng nói cũng thanh,
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.


Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra dịu dùng.

Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kê thử tiếng, người ngoan thử lời.


Chẳng được miếng thịt, miếng xôi
Cũng được lời nói cho vừa lòng nhau.


Một điều nhịn chín điều lành….

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021