Quan sát hình 6, các định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Quan sát hình 6, các định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng?

Bài làm:

Trên hình 6, ta xác định được các cánh cung núi đó là:

  • Cánh cung Sông Gâm
  • Cánh cung Ngân Sơn
  • Cánh cung Đông Triều
  • Cánh cung Bắc Sơn

Đây là những cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc

=>Vùng Đông Bắc địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Những đỉnh núi cao trên 2000m nằm ở vùng thượng nguồn sông Chảy. Giáp biên giới Việt –Trung là các khối núi đá vôi đồ sộ ở Hà Giang, Cao Bằng, còn ở trung tâm là vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình 500-600m.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12