Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng núi Tây Bắc?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng núi Tây Bắc?

Bài làm:

Vùng núi Tây Bắc là vùng có địa hình cao nhất nước ta. Và khi nhìn vào hình 6, ta dễ dàng xác định được một số dãy núi lớn đó là:

  • Dãy hoàng Liên Sơn
  • Dãy Đen Đin
  • Dãy Sam Sao
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021