Quan sát kĩ các hình từ 3 đến 7, sắp xếp các cụm từ trong khung vào sơ đồ theo thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.

  • 1 Đánh giá

5. Quan sát các hình và thực hiện

Quan sát kĩ các hình từ 3 đến 7, sắp xếp các cụm từ trong khung vào sơ đồ theo thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.

(đánh bắt cá biển, đưa sản phẩm lên tàu xuất khẩu, đóng gói cá đã chế biến, chế biến cá đông lạnh, chuyên chở sản phẩm).

Bài làm:

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021