Sinh năm 1978 muốn hưởng lương hưu cần điều kiện gì Quy định về nghỉ hưu trước tuổi

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Cách tính nghỉ hưu trước tuổi

Sinh năm 1978 muốn hưởng lương hưu cần điều kiện gì - KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu về cách tính nghỉ hưu trước tuổi.

Quy định về nghỉ hưu trước tuổi hay muốn nghỉ hưu trước tuổi cần điều kiện gì là những thắc mắc thường gặp của người lao động. Trong bài viết này chúng tôi muốn bạn đọc hiểu rõ hơn về cách tính nghỉ hưu trước tuổi thông qua câu hỏi thực tế được bạn đọc gửi đến - Sinh năm 1978 muốn hưởng lương hưu cần điều kiện gì?

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi là giáo viên cấp 2 sinh năm 1978 và có quá trình tham gia BHXH được 14 năm 7 tháng. Mẹ tôi quyết định nghỉ hưu trước tuổi có được hay không?

Trả lời

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định (gồm cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện): khi người lao động có đủ 20 đóng BHXH trở lên và đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu như sau:

a) Kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035).

b) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn độ tuổi nêu trên tối đa là 05 tuổi hoặc 10 tuổi nhưng phải kèm theo một trong các điều kiện:

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành;

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc từ 81% trở lên;

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

c) Người lao động cũng được nghỉ hưu mà không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, trường hợp sinh năm 1978, có 14 năm 7 tháng đóng BHXH chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu, mẹ của bạn đọc có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện cho đủ thời gian tham gia BHXH tối thiểu 20 năm và khi đủ tuổi sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.