Đóng bảo hiểm gần 20 năm có được hưởng lương hưu không? Đóng BHXH 20 năm có nhận được lương hưu

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đóng BHXH hơn 20 năm có đủ điều kiện hưởng lương hưu

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi câu trả lời cho câu hỏi Đóng bảo hiểm gần 20 năm có được hưởng lương hưu không? hiện đang được đông đảo người lao động quan tâm.

Đóng bảo hiểm gần 20 năm khi nào đủ điều kiện nghỉ hưu? Mức hưởng lương hưu khi đóng BHXH 20 năm như nào? Bao nhiêu tuổi thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí? Trong bài viết dưới đây KhoaHoc sẽ giải đáp câu hỏi liên quan đến chế độ hưởng lương hưu mới thông qua câu hỏi thực tế được gửi đến từ bạn đọc.

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm được 19 năm 8 tháng, nhưng hiện tại mắt kém, làm việc không đảm bảo. Giờ tôi có được đi giám định sức khoẻ để nghỉ hưu không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có đủ 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:

Điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là phải có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên và điều kiện về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021 trở đi quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ (theo đó kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo thông tin cung cấp, hiện nay thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của bạn đọc là 19 năm 8 tháng (chưa đủ 20 năm) và không có các thông tin về các điều kiện khác. Do đó riêng về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu chưa đủ điều kiện.