So sánh điểm giống và khác nhau giữa bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: So sánh điểm giống và khác nhau giữa bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

Bài làm:

So sánh hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng giêng”:

Giống nhau:

  • Đều được sáng tác ở Việt Bắc những năm đầu chống Pháp.
  • Đều làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt.
  • Đều miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc.
  • Đều bộc lộ tâm hồn yêu thiên nhiên, lòng yêu nước, phong thái ung dung, tự tại, sự kết hợp giữa tâm hồn nghệ sĩ và chiến sĩ của Bác.

Khác nhau:

  • Bài Cảnh khuya viết bằng tiếng Việt, Là ảnh trăng rừng lồng vào vòm cây hoa lá nhiều tầng, nhiều đường nét. Nhà thơ một mình ngắm trăng và cảm nhận vẻ đẹp của trăng trong đêm khuya
  • Bài Rằm tháng giêng viết bằng tiếng Hán. Bài Rằm tháng giêng là trăng trên sông nước, không gian bát ngát, tràn đầy sắc xuân. Nhà thơ cùng đồng chí của mình bàn việc quân.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021