Soạn bài Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống - KNTT 7 Soạn bài Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc) - Kết nối tri thức 7

  • 1 Đánh giá

Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống lớp 7

Soạn bài Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc) - Kết nối tri thức 7 được KhoaHoc biên soạn chi tiết kèm theo bài mẫu tham khảo giúp học sinh dễ dàng hoàn thiện soạn văn 7 sách KNTT 7.

1. Trước khi nói

a. Chuẩn bị nội dung nói

- Tham khảo 1 số chủ đề:

  • Người lính
  • Tình yêu đất nước
  • Sự hòa quyện giữa tình yêu gia đình với tình yêu quê hương
  • Lòng biết ơn đối với những người đang hằng ngày cống hiến cho xã hội một cách thầm lặng, về những đổi thay của cuộc sống hôm nay…

- Sưu tầm tranh ảnh, bài hát, bài thơ, đoạn phim ngắn,... để minh hoạ cho bài nói.

- Lập đề cương cho bài nói.

b. Tập luyện

- Tập trình bày trước nhóm bạn hoặc người thân và lắng nghe các ý kiến nhận xét.

2. Trình bày bài nói

Khi trình bày bài nói, em cần lưu ý:

- Trình bày đầy đủ, mạch lạc những nội dung đã chuẩn bị.

- Kết hợp trình bày bài nói với việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài thơ minh hoạ,...

- Chú ý điều chỉnh âm lượng, tốc độ nói, sắc thái biểu cảm phù hợp với nội dung nói; thể hiện sự tương tác tích cực với người nghe.

- Trình bày bài nói trong thời gian quy định.

3. Sau khi nói

Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau:

Người nghe

Người nói

Trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng. Có thể trao đổi một số nội dung như:

+ Bài nói đã thể hiện rõ suy nghĩ của người nói về vấn đề đời sống chưa?

+ Nội dung bài nói có thuyết phục không

+ Người nói đã sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...) phù hợp với nội dung trình bày chưa?

+ Hiệu quả của các phương tiện hỗ trợ (tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài thơ,...) trong khi trình bày thế nào?

Lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:

+ Tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng.

+ Giải thích những chỗ người nghe còn thắc mắc

+ Bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng.

Để học sinh có thể hoàn thành soạn văn 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (KNTT), giáo viên KhoaHoc luôn hướng dẫn chi tiết nội dung từng bài học bám sát với nội dung chương trình học của SGK Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7. Chuyên mục Ngữ văn 7 KNTT tập 1 bao gồm tất cả các bài soạn văn trong chương trình học sách Kết nối tri thức với cuộc sống được giáo viên KhoaHoc biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và soạn văn 7.

  • 128 lượt xem