Soạn giản lược bài bản tin

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 11 bài Bản tin giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Các sự kiện có thể viết bản tin là A, B, D, E

A- thì sẽ hợp với thời sự tin tức trong tỉnh, thành phố

B- thì sẽ hợp với tin tức của trường, của thành phố

D - thì sẽ hợp với tin tức của trường, thành phố, cũng có thể của trung ương trong những lĩnh vực đời sống

E- đầu tiên là tin tức của trung ương và sau là địa phương

Câu 2:

So sánh quảng cáo, phóng sự điều tra:

Giống nhau: đều cung cấp tin tức cho cộng đồng.

Khác nhau:

  • Bản tin chỉ đơn thuần là dùng để thông báo tin tức.
  • Quảng cáo ngoài truyền tin còn có mục đích chủ yếu là quảng cáo.
  • Phóng sự điều tra có độ dài gấp nhiều lần so với bản tin nhằm miêu tả sự việc cụ thể, chi tiết; qua đó kèm theo phân tích và bình luận sự kiện.

Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Bản tin
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021