Soạn giản lược bài phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 11 bài phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Đề 1

Phân tích đề và lập dàn ý cho đề bài sau: Cảm nghĩ của em về giá trị hiện thực trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (Trích “Thượng kinh kí sự” của Lê Hữu Trác).

=> Tham khảo tại đây

Đề 2:

Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua một bài thơ Nôm (Bánh trôi nước hoặc Tự tình - Bài II)

=> Tham khảo tại đây

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 11 tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem