Soạn giản lược bài liên kết các đoạn văn trong văn bản

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài liên kết các đoạn văn trong văn bản giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

CâuTừ ngữ có tác dụng liên kểtthể hiện quan hệ
anhư vậysuy luận giải thích
bthế màtương phản
c

cũng cần

tuy nhiên

cũng cần: tăng tiến

tuy nhiên: đối lập, tương phản

Câu 2: Từ cần điền vào chỗ trống trong các câu là:

a. Từ đó, oán nặng, thù sâu...
b. Nói tóm lại phải khen...
c. Tuy nhiên điều đáng kể là ...
d. Thật khó trả lời: lâu nay tôi vẫn là ...

Câu 3: Ví dụ tham khảo:

Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với cai lệ là một đoạn tuyệt khéo. Giả sử vì quá yêu nhân vật của mình mà tác giả để cho chị Dậu đánh phủ đầu tên cai lệ chẳng hạn thì câu chuyện sẽ giảm sức thuyết phục rất nhiều. Đằng này chị cố nhẫn nhịn hết mức, chỉ đến khi chị không thể cam tâm nhìn chồng đang đau ốm mà vẫn bị bọn chúng hành hạ thì chị mới vùng lên.

Đó là hành động tự phát của một người khi bị dồn vào bước đường cùng,..


  • 1 lượt xem