Soạn giản lược bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Lựa chọn giới thiệu cách chơi trò chơi "bịt mắt bắt dê":

 • Điều kiện cần có:
  • Người chơi từ 5 đến 10 người
  • Địa điểm chơi: một khoảng sân rộng
 • Luật chơi
  • Bạn đeo bịt mắt không được cởi bịt mắt khi đuổi bắt.
  • Khi bị bắt, người đó se phải thay thế vị trí đuổi bắt.
 • Cách chơi:
  • Một bạn được chọn sẽ phải bịt mắt và đuổi bắt các bạn khác.
  • Các bạn không phải bịt mắt sẽ chạy trốn để không bị bắt.

Câu 2:

 • Cách đặt vấn đề đi từ rộng đến hẹp. Cụ thể bài giới thiệu 'Phương pháp đọc nhanh' trình bày lần lượt các ý sau:
  • Vai trò quan trọng không thể thay thế của con người ở thời đại khoa học, máy móc phát triển.
  • Để gánh vác được vai trò đó, con người cần phải đọc.
  • Số lượng rất lớn về đầu sách, trang in của ngành in thế giới.
  • Cách đọc như thế nào trước núi tư liệu đó.
 • Các cách đọc:
  • Đọc thành tiếng.
  • Đọc thầm (gồm đọc theo dòng và đọc ý).
 • Nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài :
  • Về nội dung, phương pháp đọc nhanh là cách đọc không theo từng câu mà thu nhận ý chung trong bài viết qua các từ ngữ chủ yếu.
  • Về hiệu quả, đây là cách đọc cho phép ta thu nhận thông tin cần thiết trong một đoạn văn, một trang sách, lược bỏ những thông tin không cần thiết, thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian, đặc biệt là cơ mắt ít mỏi.
 • Những số liệu trong bài có ý nghĩa chứng minh, tăng sức thuyết phục đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh.

Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021