Soạn văn bài: Kiểm tra về truyện trung đại

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các bạn hệ thống lại những tác phẩm, nội dung, nghệ thuật về văn học trung đại Việt Nam đã được học trong chương trình ngữ văn 9. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9)

Lập bảng thông kê, ghi những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Phân tích vẻ đẹp và số phận đầy bi kịch của người phụ nữ qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương và qua các đoạn trích Truyện Kiều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Bộ mặt xấu xa, thối nát của giai cấp thống trị, của xã hội phong kiến được thể hiện như thế nào qua các đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vù trung tuỳ bút), Quang Trung đại phá quân Thanh (Hoàng Lê nhất thống chí), Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Phân tích hình tượng các nhân vật:

  • Nguyễn Huệ (đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh).
  • Lục Vân Tiên (đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguỵêt Nga).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du. Tóm tắt Truyện Kiều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Qua các đoạn trích Chị em Thuý Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều, Thuý Kiều báo ân báo oán, hãy phân tích giá trị nhân đạo của Truyện Kiều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: (Trang 134 - SGK Ngữ văn 9) Qua các đoạn trích đã học, hãy phân tích những thành công nghệ thuật của Truyện Kiều (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên, nghệ thuật miêu tả nhân vật).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Kiểm tra về truyện trung đại


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1