Soạn văn bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Trong năm học này, các bạn đã học qua rất nhiều các thể loại thuyết minh, bài học hôm nay sẽ giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại những kiến thức đã học về thể loại này. Hi vọng, bài viết sẽ giúp ích cho các bạn!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống?

Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp những tri thức (kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,...của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

2. Văn bản minh họa có những khác biệt với tính văn tự, miêu tả, biểu cảm, luận đề?

  • Tri thức trong văn bản thuyết minh đòi hỏi khách quan, xác thực, hữu ích cho mọi người
  • Văn bản thuyết minh cần được trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn.

3. Muốn làm tốt bài văn văn minh, cần phải chuẩn bị những gì? Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật?

  • Quan sát, tìm hiểu, tích lũy tri thức về vật chất, hiện tượng cần minh minh.
  • Nắm bản chất của các chất độc, hiện tượng cần minh minh.

4. Những thuyết minh nào thường được chú ý đến vận dụng?

  • Để có thể thuyết minh có sức mạnh, dễ hiểu, rõ ràng, người có thể sử dụng nhiều phương pháp thuyết minh như: Nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, ví dụ, sử dụng số liệu, so sánh , phân tích, phân loại, ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 35 sgk ngữ văn 8 tập 2

Hãy nêu cách lập ý và lập dàn bài đối với các đề bài sau:

a, Giới thiệu về một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt.

b, Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em.

c, Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học mà em đã học.

d, Giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập (một thí nghiệm).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 36 sgk ngữ văn 8 tập 2

Tập viết đoạn văn theo các đề bài sau:

a. Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt.

b, Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em.

c, Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học đơn giản.

d, Thuyết minh về một loài hoa hoặc một loài cây.

e, Thuyết minh về một giống vật nuôi.

g, Giới thiệu về một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2