Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

Bài làm:

Câu 4:

  • Trong thực tế, các cơ thể sinh vật có rất nhiều gen quy định các tính trạng khác nhau.
  • Các gen đó di truyền theo các quy luật di truyền khác nhau, tùy thuộc từng gen.

--> Do vậy quy luật di truyền tương tác gen và tác động đa hiệu của gen được thiết lập sau quy luật di truyền của Menđen nhưng không phủ nhận mà bổ sung cho nhau.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021