Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là? Lịch sử 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là? được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu này ngoài giúp các em trả lời câu hỏi chế độ quân điền còn giúp các em hiểu hơn về chế độ quân điền là gì? nội dung ý nghĩa của chế độ quân điền, sự sụp đổ của chế độ quân điền ở Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến chế độ quân điền ở Nhật Bản, các em cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là?

A. nông dân được cải thiện đời sống.

B. thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

C. thúc đẩy sản xuất phát triển.

D. nông dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là thúc đẩy sản xuất phát triển.

Giải thích:

Thực hiện chính sách quân điền kết hợp với nông dân thực hiện nghĩa vụ tô, dung, điệu đối với nhà nước. Đồng thời áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất như chọn giống, định thời vụ nên sản lượng tăng nhiều hơn trước => Thúc đẩy sản xuất phát triển là tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc.

Chế độ quân điền là gì?

Chế độ quân điền (Quân điền chế) là một thể chế về sở hữu và phân phối đất đai trong lịch sử Trung Quốc từ thời Lục triều đến giữa thời nhà Đường. Thời nhà Hán, chế độ Tỉnh điền dần đã không còn được sử dụng ở Trung Quốc, mặc dù các nhà cải cách như Vương Mãng đã cố gắng khôi phục nó. Thay vào đó, chế độ Quân điền được đưa vào áp dụng vào khoảng năm 485, do Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế áp dụng tại một vương quốc không phải người Hán ở Bắc Trung Quốc, trong thời kỳ Nam - Bắc triều. Thể chế này cuối cùng đã được các triều đình khác chấp nhận và tiếp tục sử dụng nó qua các triều đại Tùy - Đường.

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là?

Nội dung, ý nghĩa của chế độ quân điền

* Nội dung:

- Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp cai quản, quản lí chia cho nông dân cày cấy.

- Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc

- Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước, ruộng trồng dâu được cha chuyền con nối.

* Ý nghĩa:

- Nông dân yên tâm sản xuất.

- thực hiện nghĩa vụ cho nhà nước.

- Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Sự sụp đổ chế độ quân điền ở Trung Quốc

Thể chế này cuối cùng cũng ngừng áp dụng sau loạn An Sử, khi triều đình bắt đầu mất quyền kiểm soát tập trung đối với các lãnh thổ của mình. Mặc dù tất cả các vùng đất trên lý thuyết thuộc về triều đình, các gia đình quý tộc đã có thể có được đất đai một cách hợp pháp và có thể xây dựng tài sản của họ. Các tự viện Phật giáo cũng vậy, đã kiểm soát nhiều khu ruộng đất rộng lớn. Nông dân thường làm thuê cho các gia đình địa chủ và trở thành nông nô hoặc nô tỳ trong thời gian xảy ra thiên tai và xung đột để đảm bảo an ninh của chính họ. Việc mất dần đất đai chịu thuế là một lý do cho sự suy tàn của nhà Đường. Mô hình địa chủ giữ đất do nông dân thuê canh tác sẽ tiếp tục trong suốt phần còn lại của lịch sử Trung Quốc cho đến khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949.

Ảnh hưởng của chế độ quân điền ở Nhật Bản

Chế độ Quân điền đã được Nhật Bản áp dụng do kết quả của cải cách Taika do Thánh Đức Thái tử thực hiện, mặc dù vẫn còn tranh cãi về mức độ áp dụng thực sự. Các hành tỉnh gần kinh đô bị quản lý và đánh thuế chặt chẽ hơn, khiến nông dân phải chạy trốn đến các hành tỉnh xa xôi. Ở Nhật Bản cũng vậy, thể chế này không còn được sử dụng khi đất đai trở lại sở hữu tư nhân; các sắc chỉ năm 723 cho rằng các vùng đất mới phát triển có thể được thừa kế trong ba thế hệ trong khi một nghị định sau đó vào năm 743 cho phép các vùng đất phát triển này được giữ vĩnh viễn. Đến năm 800, kế hoạch phân phối lại đất đai thực tế đã bị hủy bỏ do điều tra dân số và phân phối trở nên không thường xuyên. Tuy nhiên, thể chế này vẫn tồn tại, ít nhất là trên lý thuyết, trong nhiều năm sau đó.

Thông qua câu hỏi Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là? các em hiểu hơn về chế độ quân điền đối với Trung Quốc là gì. Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích hãy chia sẻ cho các bạn cùng tìm hiểu nhé