Tham gia văn nghệ chúc mừng thầy cô

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt lớp

1.Tham gia văn nghệ chức mừng thầy cô.

2.Từng bạn nói lời cảm ơn với thầy cô.

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 12: Biết ơn thầy cô

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021