Tìm và xác định dạng điệp ngữ trong các trường hợp sau:

  • 1 Đánh giá

b. Tìm và xác định dạng điệp ngữ trong các trường hợp sau:

(1)

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

(2) Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

Bài làm:

(1)

  • lồng....lồng=> điệp từ cách quãng
  • chưa ngủ....Chưa ngủ=> điệp từ chuyển tiếp

(2)

  • Xa nhau … xa nhau … => điệp ngữ cách quãng
  • Một giấc mơ. Một giấc mơ => điệp ngữ vòng tròn.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021