Hãy phân loại các từ láy vừa tìm được

  • 1 Đánh giá

b) Hãy phân loại các từ láy vừa tìm được.

Bài làm:

  • đăm đăm: từ láy toàn bộ
  • mếu máo: từ láy phụ âm đầu
  • liêu xiêu: từ láy bộ phần vần

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021