Tình huống 1: Bạn Linh nên làm như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Xử lí tình huống

Tình huống 1: Bạn Linh nên làm như thế nào?

[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 2 bài 1: Qúy trọng thời gian

Tình huống 2: Bạn Trí cần làm gì để có mặt đúng giờ?

[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 2 bài 1: Qúy trọng thời gian

Bài làm:

  • Tình huống 1: Bạn Linh nên sưu tầm ảnh cho bài học ngày mai
  • Tình huống 2: Bạn Trí cần tắt đèn và đi ngủ sớm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021