Tình huống đã diễn ra khi nào? Em đã làm gì khi gặp tình huống đó?

  • 1 Đánh giá

1. Khởi động

  • Em hãy chia sẻ về một tình huống nguy hiểm mà em đã từng gặp hoặc chứng kiến theo gợi ý sau:

- Tình huống đã diễn ra khi nào?

- Em đã làm gì khi gặp tình huống đó?

Bài làm:

  • Một tình huống nguy hiểm mà em đã từng gặp hoặc chứng kiến theo gợi ý sau: có người lạ đi theo khi em đi học về.

- Tình huống đã diễn ra khi: em đi học về 1 mình

- Em đã làm khi gặp tình huống đó: em đã tìm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 kết nối tri thức