[Kết nối tri thức] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3 : Siêng năng, kiên trì trang 13 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi động

Em hãy cùng các bạn tham gia trò chơi "Ai nhanh hơn"

- Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và nhiều câu đúng hơn sẽ chiến thắng.

- Chia sẻ hiểu biết của em về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đã tìm được.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

1. Siêng năng, kiêng trì và biểu hiện của siêng năng, kiên trì

  • Thế nào là siêng năng kiên trì?

a) Mạc Đĩnh Chi đã nổ lực như thế nào để thi đỗ trạng nguyên?
b) Em hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì?

  • Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

Em hãy quan sát tranh để trả lời câu hỏi:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

a) Xác định các hành vi, việc làm thể hiện sự siêng năng, kiên trì và chưa thể hiện siêng năng, kiên trì trong mỗi bức tranh?
b) Kể thêm các biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và trong cuộc sống mà em biết?

2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

Em hãy đọc trường hợp dưới đây và cho biết siêng năng, kiên trì của Hoa và Vân đã đem lại kết quả như thế nào?

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện tập

Em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

  • Theo em, bạn trong tranh cần làm gì để có kết quả học tập tốt hơn?

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

=> Xem hướng dẫn giải

4. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm 1 tấm gương về siêng năng, kiên trì và viết bài học rút ra từ tấm gương đó?
  • Em hãy xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân, sau đó chia sẻ kết quả thực hiện với thấy cô và các bạn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 kết nối tri thức