Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được sống còn của trẻ em. Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em.

  • 1 Đánh giá

2. Khám phá

  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được sống còn của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được phát triển của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được tham gia của trẻ em.

a) Em hãy cho quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào?

b) Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu quyền trẻ em không được thực hiện?

Bài làm:

  • Xác định các quyền trong nhóm quyền được sống còn của trẻ em: được chăm sóc về dinh dưỡng, y tế và tình cảm để duy trì sự sống.
  • Xác định các quyền trong nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em: chống lại các hình thức bóc lột lao động, xâm hại tình dục, lạm dụng ma túy, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc… Xác định các quyền trong nhóm quyền được phát triển của trẻ em:
  • Xác định các quyền trong nhóm quyền được tham gia của trẻ em:tạo điệu kiện để phát triển toàn diện bao gồm học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, tiếp nhận thông tin, tự do tín ngưỡng và tôn giáo, cần có sự cảm thông của bố mẹ để phát triển tài hoa,

c)Em hãy cho quyền trẻ em có ý nghĩa: là điều kiện cần thiết để trẻ em để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần.

b) Theo em, điều sẽ xảy ra nếu quyền trẻ em không được thực hiện: Nếu quyền trẻ em không được thực hiện thì trẻ em dễ bị vi phạm nhân cách, trẻ em không có điều kiện cần thiết để được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc và sự cảm thông chia sẻ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 kết nối tri thức