Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54 có đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54 có đáp án được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm bám sát theo chương trình Công nghệ 10, qua đó các em nắm chắc kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra môn Công nghệ sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54

Câu 1: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

A. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

B. Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

C. Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp

D. Cả 3 nội dung trên

Đáp án: D. Cả 3 nội dung trên

Giải thích: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung: Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp. Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp – SGK trang 170

Câu 2: Nội dung nào không cần có trong nội dung đơn đăng kí kinh doanh?

A. Tên doanh nghiệp

B. Họ tên chủ doanh nghiệp

C. Vốn pháp định

D. Vốn của chủ doanh nghiệp

Đáp án: C. Vốn pháp định

Giải thích: Nội dung không cần có trong nội dung đơn đăng kí kinh doanh là: Vốn pháp định – SGK trang 172,173

Câu 3: Thế nào là khách hàng hiện tại?

A. là những khách hàng thường xuyên có quan hệ mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp.

B. là những khách hàng thường xuyên có quan hệ mua hàng hóa với doanh nghiệp.

C. là những khách hàng thường xuyên có quan hệ bán hàng hóa với doanh nghiệp.

D. là những khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng phục vụ và họ sẽ đến với doanh nghiệp

Đáp án: A. là những khách hàng thường xuyên có quan hệ mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp.

Giải thích: Khách hàng hiện tại: là những khách hàng thường xuyên có quan hệ mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp – SGK trang 171

Câu 4: Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh không bao gồm:

A. nhu cầu vốn đầu tư cho từng cơ hội kinh doanh

B. lợi nhuận của từng cơ hội

C. khi nào hòa vốn

D. mức độ rủi ro

Đáp án: D. mức độ rủi ro

Giải thích: Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh không bao gồm: mức độ rủi ro – SGK trang 172

Câu 5: Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh theo các tiêu chí không bao gồm:

A. Sở thích

B. Công nghệ

C. Chỉ tiêu tài chính

D. Mức độ rủi ro

Đáp án: B. Công nghệ

Giải thích: Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh theo các tiêu chí không bao gồm: Công nghệ – SGK trang 172

Câu 6: Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm mấy bước?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: B. 6

Giải thích: Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm 6 bước – SGK trang 172

Câu 7: Hồ sơ đăng kí kinh doanh không có nội dung nào dưới đây

A. Đơn đăng kí kinh doanh.

B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

C. Điều lệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh.

Đáp án: B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải thích: Hồ sơ đăng kí kinh doanh không có nội dung: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – SGK trang 172

Câu 8: Nội dung đơn đăng kí kinh doanh không có mục nào ?

A. Tổng doanh thu hàng năm

B. Vốn điều lệ

C. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

D. Vốn của chủ doanh nghiệp

Đáp án: A. Tổng doanh thu hàng năm

Giải thích: Nội dung đơn đăng kí kinh doanh không có mục: Tổng doanh thu hàng năm – SGK trang 172, 173

Câu 9: Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua những mặt nào

A. Mức thu nhập của dân cư.

B. Nhu cầu tiêu dùng.

C. Giá cả trên thị trường.

D. Tất cả nội dung trên

Đáp án: D. Tất cả nội dung trên

Giải thích: Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua những yếu tố: Mức thu nhập của dân cư. Nhu cầu tiêu dùng. Giá cả trên thị trường – SGK trang 171

Câu 10: Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào?

A. Xác định nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, nhân sự, cơ sở vật chất).

B. Xác định được lợi thế của doanh nghiệp.

C. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.

D. Cả 3 yếu tố trên

Đáp án: D. Cả 3 yếu tố trên

Giải thích: Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố: Xác định nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, nhân sự, cơ sở vật chất). Xác định được lợi thế của doanh nghiệp. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp – SGK trang 171,172

Hệ thống kiến thức Công nghệ 10 bài 54

I. Xác định ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng kinh doanh xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Có nhu cầu kinh doanh về mặt hàng nào đó phù hợp.

Làm giàu cho bản thân và có ích cho xã hội.

Muốn thử sức trên thương trường.

Muốn kiếm sống và tự khẳng định mình.

Muốn khai thác nguồn lực của gia đình, bạn bè, xã hội.

II. Triển khai việc thành lập doanh nghiệp

1. Phân tích, xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp

- Mục đích:

Chứng minh ý tưởng kinh doanh là đúng và triển khai hoạt động kinh doanh là cần thiết.

- Nội dung thực hiện:

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng, khả năng kinh doanh và xác định cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54

a. Thị trường của doanh nghiệp

Thị trường của doanh nghiệp là khách hàng của doanh nghiệp: khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

b. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

- Là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trên thị trường.

- Xác định được nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm.

- Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua:

- Mức thu nhập của dân cư.

- Nhu cầu tiêu dùng.

- Giá cả trên thị trường.

- Tìm được cơ hội kinh doanh.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54

c. Xác định khả năng của doanh nghiệp

Căn cứ vào 3 yếu tố cơ bản sau:

- Xác định nguồn lực của doanh nghiệp ( vốn, nhân sự, cơ sở vật chất).

- Xác định được lợi thế của doanh nghiệp.

- Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.

d. Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp

Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh:

- Xác định vì sao nhu cầu chưa được thoả mãn

- Tìm nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu chưa được thoả mãn

- Tìm cách để thoả mãn nhu cầu đó

- Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh:

+ Xác định khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp

+ Xác định đối tượng khách hàng

+ Xác định loại hàng hoá, dịch vụ

+ Xác định lĩnh vực kinh doanh

+ Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh

2. Đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp

a. Trình tự đăng kí thành lập doanh nghiệp

- Chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đăng kí kinh doanh

- Lập và nộp đủ hồ sơ đăng kí kinh doanh theo quy định

b. Hồ sơ đăng kí kinh doanh bao gồm:

- Đơn đăng kí kinh doanh.

- Điều lệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh.

c. Nội dung đơn đăng kí kinh doanh

- Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp

- Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

- Tên doanh nghiệp

- Vốn của chủ doanh nghiệp

- Vốn điều lệ

- Họ, tên, địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp

Như vậy Khoahoc đã chia sẻ tới các em bài Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54 có đáp án. Hy vọng thông qua tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc kiến thức cũng củng cố kỹ năng giải đề thi môn Công nghệ 10. Chúc các em học tốt, các em đừng quên thường xuyên tương tác với Khoahoc.com.vn để nhận thêm nhiều tài liệu miễn phí và bổ ích nhé.