Trắc nghiệm hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiện nay, các hợp chất CFC (cloflocacbon) đang được hạn chế sử dụng và bị cấm sản xuất trên phạm vi toàn thế giới vì ngoài gây hiệu ứng nhà kính chúng còn gây ra hiện tượng:

 • A. ô nhiễm môi trường đất
 • B, ô nhiễm môi trường nước
 • C. thủng tầng ozon
 • D. mưa axít

 • A. Các khí gây ô nhiễm không khí.
 • B. Nước thải chứa các ion kim loại nặng gấy ỏ nhiễm mỗi trướng nước
 • C. Nước chứa càng nhiềuu ion thì càng tốt cho thực vật phát triển,
 • D. Hiện tượng rò rỉ dầu từ các dàn khoan, tràn dầu do đắm tàu gây ô nhiễm môi trường nước biển,

(a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người

(b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh

(c) Lưu huỳnh đioxít và các oxit của nitơ có thể gây mưa axit làm giảm độ pH của đất, phá hủy các công trình xây dựng,

(d) Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

 • A. Khí
 • B. Khí
 • C. Khí
 • D. Hơi nước

 • A. không bay hơi, khó bị phân hủy, khó tan trong hợp chất hữu cơ, có polime không tan trong bất kì dung môi nào.
 • B. Nhẹ dễ cháy, khi cháy tạo ra khi cacbonic, nước và nitơ đioxit.
 • C. Có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách nhiệt, cách điện.
 • D. Có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách điện nhưng nhẹ, dễ cháy, khi cháy tạo ra khí cacbonic, nước và nitơ đioxit

 • A. và $O_{2}$
 • B. và $H_{2}O$
 • C. và CO
 • D. và $CH_{4}$

(1) Do hoạt động của núi lửa.

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(5) Do nống độ cao cua các lon kim loại : trong các nguồn nước.

Trong những nhận định trên, các nhận định đúng là

 • A. (2), (3), (5)
 • B. (1), (2), (3)
 • C. (2), (3), (4)
 • D. (1), (2), (4).

 • A. (1), (2), (3)
 • B. (1), (3), (4)
 • C. (1), (2), (4).
 • D. (2), (3), (4)

vượt quá 30.$10^{-6}$ mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Người ta lấy bốn mẫu không khí ở các thành phố khác nhau và phân tích hàm lượng thì thu được kết quả sau:

Mẫu nghiên cứuHàm lượng trong 50 lít không khí (mg)
10,0045
20 0012
30,0008
400980

Trong các mẫu trên, số mẫu không khí đã bị ô nhiễm là

 • A. 2
 • B. 4.
 • C. 1.
 • D. 3.

(a) Khi làm thí nghiệm với các khí độc trong phòng thí nghiệm nên tiến hành trong tủ hút.

(b) Khí thoát vào khí quyển, freon phá huỷ tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính

(d) Trong khí quyển, nồng độ và $SO_{2}$ vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axít.

(e) Để xử lí thuỷ ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh để thu hổi thuỷ ngân.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 5.
 • B. 4.
 • C. 2.
 • D. 3.

Câu 11: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dựng để thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?

 • A. xăng, dầu
 • B. khí butan
 • C. than đá
 • D. khí hiđro
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 45 hóa học 12: Hóa học và vấn đề môi trường


 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021