Trắc nghiệm hóa học 12 bài 30:Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tiến hành thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch chứa .

Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống đáy dung dịch

(b) Kim loại magie màu trắng bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.

(c) Dung dịch vẫn trong suốt.

(d) Có khí thoát ra.

Trọng các hiện tượng trên, số hiện tượng xảy ra đúng như dự đoán là

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 2: Tiến hành đồng thời 3 thí nghiệm sau với cùng một khối lượng bột nhôm như nhau :

Thi nghiệm 1 : Cho bột nhôm vào dung dịch HCl dư thu được lít khí không màu.

Thí nghiệm 2 : Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH dư thu được lít khí không màu.

Thí nghiệm 3 : Cho bột nhôm vào dung dịch loãng dư thu được khí $V_{3}$ lít khí không màu và hoá nâu trong không khí.

Các thể tích và $V_{3}$ đo ở cùng điều kiện.

Mối quan hệ giữa và $V_{3}$ nào sau đây là đúng ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Khi cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm có hiện tượng gì xảy ra:

 • A. Kết tủa trắng
 • B. Có bọt khí thoát ra
 • C. Kết tủa có màu nâu đỏ
 • D. Không có hiện tượng

Câu 4: Hiện tượng gì xảy ra khi cho một mẩu Na vào nước?

 • A. Không có hiện tượng gì
 • B. Natri tạo thành khối cầu, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách
 • C. Natri tan dần sủi bọt khí thoát ra
 • D. Natri bốc cháy, tạo ra khói màu vàng

Câu 5: Khi đốt băng Mg rồi cho vào cốc đựng khí CO2 thì có hiện tượng gì xảy ra?

 • A. Băng Mg tắt ngay.
 • B. Băng Mg tắt dần.
 • C. Băng Mg tiếp tục cháy bình thường.
 • D. Băng Mg cháy sáng mãnh liệt.

Câu 6: Cho Mg vào nước pha dd phenolphtaleion ở nhiệt độ thường, sau 1 thời gian quan sát hiện tượng:

 • A. Không có hiện tượng xảy ra.
 • B. Dung dịch chuyển sang màu hông
 • C. Dung dịch chuyển sang màu xanh
 • D. Dung dịch xuất hiện dạng keo
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30 hóa học 12: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng


Trắc nghiệm hóa học 12 bài 30:Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng Trắc nghiệm hóa học 12 bài 30:Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng Trắc nghiệm hóa học 12 bài 30:Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021