Trắc nghiệm hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học bài 34: Crom và hợp chất của crom. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chất nào saụ đây không có tính lưỡng tính ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: và $(NH_{4})_{2}SO_{4}$ chỉ cần dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch

 • A. NaOH.
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 4: Sục khí vào dung dịch $CrCl_{3}$ trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .

 • A 5,2 gam
 • B. 10,4 gam
 • C. 8,32 gam
 • D. 7,8 gam.

 • A. 1,00M
 • B. 1,25M
 • C. 1,20M
 • D. 1,40M

 • A. 1,03 gam
 • B. 2,06 gam
 • C. 1,72 gam
 • D. 0,86 gam

Câu 8: Số mol HCl và tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672ml khí $Cl_{2}$ (đktc) là

 • A. 0,06 và 0,03
 • B. 0,14 và 0,01
 • C. 0,42 và 0,03
 • D. 0,16 và 0,01

Câu 9: Các số oxi hóa đặc trưng của crom là

 • A. +2, +4 và +6.
 • B. +2, +3 và +6.
 • C. +1, +3 và +6.
 • D. +3, +4 và +6.

Câu 10: Crom không phản ứng với chất nào sau đây ?

 • A. dung dịch loãng, đun nóng
 • B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng
 • C. dung dịch đặc, đun nóng
 • D. dung dịch đặc, đun nóng

Câu 11: Ứng dụng không hợp lí của crom là

 • A. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng để cắt thủy tinh.
 • B. Crom dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.
 • C. Crom là kim loại nhẹ, được sử dụng tạo các hợp kim của ngành hàng không.
 • D. Điều kiện thường, crom tạo lớp màng oxit mịn, bền được dùng để mạ bảo vệ thép.

Câu 12: So sánh không đúng là

 • A. và $Cr(OH)_{2}$ đều là bazơ và có tính khử.
 • B. và $Cr(OH)_{3}$ đều là hợp chất lưỡng tính, vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
 • C. và $H_{2}CrO_{4}$ là hai axit có tính oxi hóa mạnh.
 • D. và $BaCrO_{4}$ là hai chất rắn không tan trong nước.

Câu 13: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?

 • A. Al và Ca
 • B. Fe và Cr
 • C. Cr và Al
 • D. Fe và Al

Câu 14: Nhận xét không đúng là

 • A. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) có tính oxi hóa.
 • B. có tính bazơ; $Cr_{2}O_{3},Cr(OH)_{3}$ có tính lưỡng tính
 • C. Ion thường tồn tại trường kiềm và làm cho dung dịch có màu da cam.
 • D. có thể bị nhiệt phân

Câu 15: Sục khí clo vào dung dịch trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được gồm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch thì:

 • A. dung dịch có màu vàng chuyển thành màu da cam
 • B. dung dịch không màu chuyển thành màu vàng
 • C. dung dịch có màu da cam chuyển thành màu vàng
 • D. dung dịch có màu da cam chuyển thành không màu

Câu 17: Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

 • A. dung dịch HCl
 • B. dung dịch NaOH đặc, nóng
 • C. dung dịch đặc, nóng
 • D. dung dịch đặc, nóng

Câu 18: Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 19: Phản ứng nào sau đây không đúng?

 • A. .
 • B.
 • C. .
 • D.

Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa: kim loại . Kim loại R có thể là

 • A. Al
 • B. Cr
 • C. Fe
 • D. Al hoặc Cr

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 22: Giữa các ion và ion $Cr_{2}O_{7}^{2-}$ có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau :

Nếu thêm dung dịch vào dung dịch $K_{2}CrO_{4}$ thì sẽ có hiện tượng

 • A. từ màu vàng chuyển màu da cam.
 • B. từ màu da cam chuyển màu vàng.
 • C. từ màu da cam chuyền thành không màu.
 • D. từ màu vàng chuyến thành không màu.

Câu 23: Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch loãng nóng trong điều kiện không có không khí, thu được dung dịch X và 7,84 lít khí hidro (ở đktc). Cô cạn dung dịch X trong điều kiện không có không khí thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • A. 42,6.
 • B. 45,5.
 • C. 48,8.
 • D. 47,1

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi dư thu được 4,56 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là

 • A. 0,78g
 • B. 3,12g
 • C. 1,74g
 • D. 1,19g

 • A. là chất rắn màu lục thẫm
 • B. là hiđroxit lưỡng tính.
 • C. tan trong dung dịch kiềm loãng.
 • D. Ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 hóa học 12: Crom và hợp chất của crom


Trắc nghiệm hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom (P2)
 • 37 lượt xem