Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1929) (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tại sao Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào tháng 10 - 1933?

 • A. Để tự do phát triển kinh tế.
 • B. Để tự do chuẩn bị cho chiến tranh.
 • C. Đề tự do trong hoạt động đối ngoại.
 • D. Để cải cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Câu 2: Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, Chính phủ Hít-le đã làm gì?

 • A. Ám sát Tổng thống Hin-đen-bua để lên cầm quyền.
 • B. Rút ra khỏi Hội Quốc liên để tự do chuẩn bị cho chiến tranh.
 • C.Không sản xuất công nghiệp nhẹ, chủ yếu phát triển công nghiệp nặng.
 • D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản.

Câu 3: Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

 • A. Hítle lên nắm quyền
 • B. Tổng thống Hinđenbua mất
 • C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy
 • D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 4: Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là

 • A. Tổng thống
 • B. Thủ tướng
 • C. Quốc trường suốt đời
 • D. Thống soái

Câu 5: Đề thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933), giới cầm quyền Đức đã:

 • A. thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội.
 • B. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh tế chính.
 • C. thành lập mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.
 • D. phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Câu 6: Thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức gắn liên với sự kiện gì?

 • A. Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức thành lập.
 • B. Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%.
 • C. Năm 1933, Hít-le lên làm Thủ tướng nước Đức.
 • D. Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức.

Câu 7: Ngày 25-11-1936, Đức đã kí với Nhật văn kiện gì?

 • A. "Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản".
 • B. "Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu".
 • C. "Hiệp ước phòng thủ chung châu Á".
 • D. "Hiệp ước chống các Đảng Cộng sản".

Câu 8: Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng

 • A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng
 • B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất
 • C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
 • D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Câu 9: Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?

 • A. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
 • B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ
 • C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động
 • D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ

Câu 10: Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là

 • A. Công nghiệp dệt
 • B. Công nghiệp quân sự
 • C. Công nghiệp khai khoáng
 • D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo

Câu 11: Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là

 • A. Bắt tay với các nước phát xít
 • B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn
 • C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh
 • D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 12: Tháng 10 – 1933, chính quyền Hítle đã có hành động gì?

 • A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên
 • B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức
 • C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực
 • D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự

Câu 13: Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như

 • A. Một trại tập trung khổng lồ
 • B. Một trại lính khổng lồ
 • C. Một tên sen đầm quốc tế
 • D. Một đế quốc bất khả chiến bại

Câu 14: Theo nghĩa đúng nhất, chủ nghĩa phát xít là:

 • A. nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai của những thế lực phản động, hiếu chiến nhất.
 • B. chế độ độc tài phản động, hiếu chiến của tư bản tài chính.
 • C. chế độ độc tài, phân biệt chủng tộc, chống cộng sản.
 • D. nền chuyên chính khủng bố công khai, đứng đâu là Hítle.

Câu 15: Đảng Quốc xã Đức đã lợi dụng điều gì để kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc?

 • A. Tâm lí bất mãn của người Đức đối với nền Cộng hoà Vaima.
 • B. Sự bất mãn của người Đức đối với cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
 • C. Sự căm thù của người Đức đối với việc nước Đức bị thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 • D. Tâm lí bất mãn của người dân Đức đối với Hoà ước Véc-xai.

Câu 16: Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc địa của Chiến tranh thế giới thứ nhất Đức là kẻ hung hăng nhất?

 • A. Là kẻ đứng đầu trong phe Liên minh phát xít.
 • B. Có tiềm lực về kinh tế và tham vọng mở rộng lãnh thổ.
 • C. Giới cầm quyền đã vạch sẵn kế hoạch chiến tranh.
 • D. Tiềm lực về kinh tế và quân sự lớn mạnh nhưng ít thuộc địa.

Câu 17: Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế ki XX là:

 • A. Đức, Áo - Hung.
 • B. Đức, I-ta-li-a.
 • C. Anh, Pháp.
 • D. Anh, I-ta-li-a.

Câu 18: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:

 • A. chủ nghĩa đế quốc thực dân
 • B. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
 • C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
 • D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng

Câu 19: Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?

 • A. 1919
 • B. 1920
 • C. 1923
 • D. 1924
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1)
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021