Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuối thể kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nảo ở Đông Nam Á?

 • A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
 • B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.
 • C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.

Câu 2: Thực dân Pháp tính đến việc thôn tính Lào khi nào?

 • A. Sau khi xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia.
 • B. Sau khi đã hoàn thành bình định quân sự Việt Nam, Cam-pu-chia.
 • C. Khi tiến hành xâm lược Việt Nam và Cam-pu-chia.
 • D. Khi xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á.

Câu 3: Giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của nước nào?

 • A. Anh, Pháp, Mĩ.
 • B. Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
 • C. Mĩ, Hà Lan, Pháp.
 • D. Anh, Pháp.

Câu 4: Triều đại nào của Vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa ngăn cản thương nhân giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

 • A. Triều đại Ra-ma.
 • B. Triều đại Ra-ma IV.
 • C. Triều đại Ra-ma V.
 • D. Tất cả các triều đại trên.

Câu 5: Trong chính sách đối ngoại của mình, vua Ra-ma V của Xiêm mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước nào?

 • A. Các nước Anh và Pháp.
 • B. Các nước Âu - Mĩ.
 • C. Các nước Anh, Pháp, Hà Lan.
 • D. Các nước Mĩ - Nhật Bản.

Câu 6: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

 • A. Thực dân Anh
 • B. Thực dân Pháp
 • C. Thực dân Hà Lan
 • D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 7: Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

 • A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
 • B. Chính phue Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
 • C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
 • D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 8: Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

 • A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
 • B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
 • C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
 • D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do

 • A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp
 • B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp
 • C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến
 • D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

 • A. Acha Xoa
 • B. Pucômbô
 • C. Commađam
 • D. Sivôtha

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

 • A. Acha Xoa
 • B. Pucômbô
 • C. Commađam
 • D. Sivôtha

Câu 12: Năm 1864, nghĩa quân của Acha Xoa đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?

 • A. Uđông
 • B. Paman
 • C. Campốt
 • D. Phnôm Pênh

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về lien minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là

 • A. Khởi nghĩa của Acha Xoa
 • B. Khởi nghĩa của Pucômbô
 • C. Khởi nghĩa của Commađam
 • D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha

Câu 14: Cuộc khởi nghĩa của Pucômbô đã lấy vùng đấ nào ở Việt Nam để xây dựng căn cứ?

 • A. Châu Đốc
 • B. Tây Ninh
 • C. Thất Sơn
 • D. An Giang

Câu 15: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ:

 • A. In-đô-nê-xi-a.
 • B. Phi-lip-pin.
 • C. Xiêm.
 • D. Việt Nam.

Câu 16: Giữa thể kỉ XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

 • A. Chiếm hữu nô lệ.
 • B. Tư sản.
 • C. Phong kiến.
 • D. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 17: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn như thế nào?

 • A. Mới hình thành.
 • B. Bước đâu phát triển.
 • C. Phát triển thịnh đạt.
 • D. Khủng hoảng triển miên.

Câu 18: Những nước nào trong khu vực Đông Nam Á không bị các nước thực dân phương Tây xâm lược?

 • A. Việt Nam.
 • B. Thái Lan.
 • C. In-đô-nê-xI-a.
 • D. Ma-lai-xi-a.

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của:

 • A. thực dân phương Tây.
 • B. thực dân Âu - Mĩ.
 • C. thực dân Anh.
 • D. thực dân Pháp.

Câu 20: Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?

 • A. Đầu tư vào Đông Nam Á
 • B. Thăm dò xâm lược
 • C. Giúp đỡ các nước Đông Nam Á
 • D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các nước Đông Nam Á Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Trang 17 – 26, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (P2)
 • 333 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021