Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 12 bài Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào không đúng khi nói vè quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • A. Người xem văn học là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng
 • B. Người chú trọng tính chân thật và tính dân tộc trong văn học
 • C. Người coi văn học là một hình thức giải trí, hướng tới sự lãng mạn, bay bổng
 • D. Nhà văn cũng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Câu 2: Thể loại nào không có trong di sản văn học của Hồ Chí Minh :

 • A. Văn chính luận
 • B. Thơ
 • C. Tiểu thuyết chương hồi
 • D. Kí

Câu 3: Khi sáng tác báo chí và văn chương, Hồ Chí Minh luôn đặt ra những câu hỏi nào?

 • A. Viết cho ai?
 • B. Viết để làm gì?
 • C. Cách viết thế nào?
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 4: Trong sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh, thể loại văn học nào thể hiện một cách sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm hồn của Bác?

 • A. Kí và các tiểu phẩm.
 • B. Các truyện ngắn.
 • C. Thơ ca.
 • D. Văn chính luận.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn hay: Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021