Trắc nghiệm ngữ văn 12

Trắc nghiệm ngữ văn 12 có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem van 12 KhoaHoc

NGỮ VĂN 12 - TẬP 1

Trắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Trắc nghiệm bài Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)

Trắc nghiệm bài Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt

Trắc nghiệm bài Tuyên ngôn độc lập

Trắc nghiệm bài Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Trắc nghiệm bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Trắc nghiệm bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Trắc nghiệm bài Tây Tiến

Trắc nghiệm bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Trắc nghiệm bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

Trắc nghiệm bài: Luật thơ

Trắc nghiệm bài Việt Bắc

Trắc nghiệm bài: Phát biểu theo chủ đề

Trắc nghiệm bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Trắc nghiệm bài Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Trắc nghiệm bài: Luật thơ (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Trắc nghiệm bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Trắc nghiệm bài Tiếng hát con tàu

Trắc nghiệm bài Đò lèn

Trắc nghiệm bài Sóng

Trắc nghiệm bài Đàn ghi - ta của Lor - ca

Trắc nghiệm bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

Trắc nghiệm bài Bác ơi!

Trắc nghiệm bài Người lái đò sông Đà

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Trắc nghiệm bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P1)

Trắc nghiệm bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P2)

Trắc nghiệm phần các tác phẩm thơ Việt Nam

Trắc nghiệm phần Tiếng Việt học kì 1

NGỮ VĂN 12 - TẬP 2

Trắc nghiệm bài Vợ chồng A Phủ (P1)

Trắc nghiệm bài Vợ chồng A Phủ (P2)

Trắc nghiệm bài: Nhân vật giao tiếp

Trắc nghiệm bài Vợ nhặt

Trắc nghiệm bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Trắc nghiệm bài Rừng xà nu (P2)

Trắc nghiệm bài Rừng xà nu (P1)

Trắc nghiệm bài Chiếc thuyền ngoài xa (P1)

Trắc nghiệm bài Chiếc thuyền ngoài xa (P2)

Trắc nghiệm ngữ bài: Thực hành về hàm ý

Trắc nghiệm ngữ bài: Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Thuốc (Lỗ Tấn)

Trắc nghiệm bài: Diễn đạt trong văn nghị luận

Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba da hàng thịt (P1)

Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba da hàng thịt (P2)

Trắc nghiệm bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Phát biểu tự do

Trắc nghiệm bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Trắc nghiệm phần các tác phẩm văn xuôi Việt Nam

Trắc nghiệm phần Văn học nước ngoài

Trắc nghiệm phần Tiếng Việt học kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12