Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Rừng xà nu (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 12 bài Rừng xà nu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thông tin nào sau đây không chính xác khi giới thiệu tiểu sử của nhà văn Nguyễn Trung Thành?

 • A. Quê hương của ông ở tỉnh Quảng Nam.
 • B. Trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp
 • C. Ông vào bộ đội, sau đó làm phóng viên báo quân đội nhân dân.
 • D. Năm 1962, ông tình nguyện trở về chiến trường miền Nam và Tây Nguyên.

Câu 2: Các nhân vật trong truyên “ Rừng xà nu” được xây dựng trên cơ sở nào?

 • A. Các nguyên mẫu nhà văn từng gặp trong một ngôi làng ở Tây Nguyên.
 • B. Do nhà văn hư cấu tưởng tượng ra.
 • C. Do nhà văn được nghe kễ lại khi còn ở ngoài miền Bắc.
 • D. Từ những nguyên mẫu nhà văn từng gặp gỡ trong nhiều làng ở Tây Nguyên.

Câu 3: Giải thích nào sau đây là đúng nhất về các tên gọi Nguyễn Trung Thành và Nguyên Ngọc?

 • A. Nguyễn Trung Thành là bút danh của nhà văn Nguyên NgọC.
 • B. Nguyên Ngọc là bút danh nhà văn Nguyễn Trung Thành.
 • C. Đây là hai bút danh của cùng một nhà văn.
 • D.Đây là hai bút danh của hai nhà văn..

Câu 4: Dòng nào sau đây nói đúng về hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn “ Rừng xà nu”.

 • A. Năm 1962 – khi nhà văn trở lại miền Nam công táC.
 • B. Năm 1965 – khi đế quốc Mĩ ồ ạt vào miền Nam.
 • C. Năm 1969 – khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cả nước biến đau thương thành sức mạnh
 • D. Năm 1972 – khi đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc

Câu 5: Lí do chủ yếu nào khiến cho nhà văn đặt tiêu đề cho truyện là Rừng xà nu?

 • A. Hình ảnh xà nu đã tạo ra không gian riêng cho câu truyện và mang ý nghĩa biễu tượng cho con người Tây Nguyên
 • B. Vì mở đầu và kết thúc truyện đều có hình ảnh rừng xà nu.
 • C. Vì xà nu là thứ không gian chủ yếu trong truyện.
 • D. Vì xà nu có sự gắn bó mật thiết với con người.

Câu 6: Nhân vật nào trong tác phẩm ừng xà nu thể h iện tính sử thi đậm nét nhất?

 • A. Mai.
 • B. Cụ Mết.
 • C. Heng.
 • D. Tnú.

Câu 7: Chi tiết nào sau đây không nói lên số phận chịu nhiều đau thương của Tnú - nhân vật chính trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành?

 • A. Đập đầu vào đá khi không thuộc được chữ.
 • B. Cha mẹ chết sớm.
 • C. Vợ con đều chết.
 • D. Nhiều vết thương trên thân thể.

Câu 8: Cốt truyện “ Rừng xà nu” là:

 • A. Chuyện về cuộc đời Tnú.
 • B. Chuyện về cuộc đời Tnú và Mai.
 • C. Chuyện về cụ Mết và cuộc nổi dậy đấu tranh vũ trang của làng Xô Man.
 • D. Chuyện về cuộc đời Tnú và chuyện về lành Xô Man khởi nghĩA.

Câu 9: Thể hiện hình ảnh rừng xà nu, nhà văn chú ý tô đậm nhất đặc điểm nào?

 • A. Sự đau thương.
 • B. Sự bất khuất, sức sống mãnh liệt.
 • C. Gắn bó với con người.
 • D. Ham thích ánh sáng tự do.

Câu 10: Dòng nào dưới đây chưa nói đúng về giọng kể trong “ Rừng xà nu”?

 • A. Là giọng kể của tác giả - đúng ngoài câu chuyện.
 • B. Là giọng kể của tác giả - nhập vào hồi tưởng của Tnú.
 • C. Là giọng kể của Dít.
 • D. Là giọng kể của cụ Mết.

Câu 11: Truyện ngắn "Rừng xà nu" được sáng tác:

 • A. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp
 • B. Năm 1965 khi đế quốc Mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào miền Nam
 • C. Năm 1955 khi đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam
 • D. Năm 1971, thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Câu 12: Dân làng Xô Man trong truyện “ Rừng xà nu” là thuộc dân tộc nào?

 • A. Ê Đê
 • B. Gia Rai
 • C. M Nông
 • D. Strá

Câu 13: Cốt truyện của "Rừng xà nu" kể về:

 • A. Hình ảnh rừng xà nu trong chiến tranh.
 • B. Cuộc đời của Tnú.
 • C. Quá trình đi đến đấu tranh vũ trang của làng Xôman.
 • D. Chuyện về cuộc đời Tnú và cuộc nổi dậy đấu tranh của dân làng Xôman đan cài vào nhau.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 12 bài: Rừng xà nu trang 37 sgk


Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Rừng xà nu (P3) Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Rừng xà nu (P2)
 • 11 lượt xem