Trắc nghiệm vật lí 8 bài 2: Vận tốc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Vận tốc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhà Lan cách trường 2 km, Lan đạp xe từ nhà tới trường mất 10 phút. Vận tốc đạp xe của Lan là:

 • A. 0,2 km/h
 • B. 200m/s
 • C. 3,33 m/s
 • D. 2km/h

Câu 2: Mai đi bộ tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Mai đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Mai tới trường là:

 • A. 1000m
 • B. 6 km
 • C. 3,75 km
 • D. 3600m

Câu 3: Đường từ nhà Nam tới công viên dài 7,2km. Nếu đi với vận tốc không đổi 1m/s thì thời gian Nam đi từ nhà mình tới công viên là:

 • A. 0,5h
 • B. 1h
 • C. 1,5h
 • D. 2h

Câu 4: Đường đi từ nhà đến trường dài 4,8km. Nếu đi xe đạp với vận tốc trung bình 4m/s Nam đến trường mất:

 • A. 1,2 h
 • B. 120 s
 • C. 1/3 h
 • D. 0,3 h

Câu 5: Vận tốc của ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 34.000m/h và của tàu hỏa là 14m/s. Sắp xếp độ lớnvận tốc của các phương tiện trên theo thứ tự từ bé đến lớn là

 • A. tàu hỏa – ô tô – xe máy
 • B. ô tô – tàu hỏa – xe máy
 • C. ô tô – xe máy – tàu hỏa
 • D. xe máy – ô tô – tàu hỏa

Câu 6: Hùng đứng gần 1 vách núi và hét lên một tiếng, sau 2 giây kể từ khi hét Hùng nghe thấy tiếng vọng của hòn đá. Hỏi khoảng cách từ Hùng tới vách núi? Biết vận tốc của âm thanh trong không khí là 330m/s.

 • A. 660 m
 • B. 330 m
 • C. 115 m
 • D. 55m

Câu 7: Lúc 5h sáng Tân chạy thể dục từ nhà ra cầu Đại Giang. Biết từ nhà ra cầu Đại Giang dài 2,5 km. Tân chạy với vận tốc 5km/h. Hỏi Tân về tới nhà lúc mấy giờ.

 • A. 5h 30phút
 • B. 6giờ
 • C. 1 giờ
 • D. 0,5 giờ

Câu 8: Lúc 5h sáng Cường chạy thể dục từ nhà ra cầu Đại Giang. Biết từ nhà ra cầu Đại Giang dài 2,5 km. Cường chạy với vận tốc 5km/h. Hỏi thời gian để Cường chạy về tới nhà là bao nhiêu.

 • A. 5h 30phút
 • B. 6giờ
 • C. 1 giờ
 • D. 0.5 giờ

Câu 9: Tay đua xe đạp Trịnh Phát Đạt trong đợt đua tại thành phố Huế (từ cầu Tràng Tiền đến đường TrầnD. 0,5 giờ Hưng Đạo qua cầu Phú Xuân về đường Lê Lợi) 1 vòng dài 4 km. Trịnh Phát Đạt đua 15 vòng mất thời gian là 1,2 giờ. Hỏi vận tốc của tay đua Trịnh Phát Đạt trong đợt đua đó?

 • A. 50 km/h
 • B. 48km/h
 • C. 60km/h
 • D. 15m/s

Câu 10: Hai ô tô chuyển động thẳng đều khởi hành đồng thời ở 2 địa điểm cách nhau 20km. Nếu đi ngược chiều thi sau 15 phút chúng gặp nhau. Nếu đi cùng chiều sau 30 phút thì chúng đuổi kịp nhau. Vận tốc của hai xe đó là:

 • A. 20km/h và 30km/h
 • B. 30km/h và 40km/h
 • C. 40km/h và 20km/h
 • D. 20km/h và 60km/h

Câu 11: Hòa và Vẽ cùng đạp xe từ cầu Phú Bài lên trường ĐHSP dài 18km. Hòa đạp liên tục không nghỉ với vận tốc 18km/h. Vẽ đi sớm hơn Hòa 15 phút nhưng dọc đường nghỉ chân uống cafê mất 30 phút. Hỏi Vẽ phải đạp xe với vận tốc bao nhiêu để tới trường cùng lúc với Hòa.

 • A. 16km/h
 • B. 18km/h
 • C. 24km/h
 • D. 20km/h

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi 12,13. Hai xe o tô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 điểm A và B và cùng đi về C. Biết vận tốc xe đi từ A là 40km/h

Câu 12: Để hai xe cùng đến C một lúc thì vận tốc của xe đi từ B là:

 • A. 40,5km/h
 • B. 2,7h
 • C. 25km/h
 • D. 25m/s

Câu 13: Khoảng cách giữa hai xe sau khi chuyển động 3h là:

 • A. 5,5 km
 • B. 45 km
 • C. 0km
 • D. 40,5km
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2 vật lí 8: Vận tốc


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021