Trắc nghiệm vật lí 8 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 27 vật lí 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cơ năng, nhiệt năng:

 • A. Chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác.
 • B. Chỉ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
 • C. Có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
 • D. Cả A, B, C đều sai

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng:

 • A. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác.
 • B. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
 • C. Năng lượng có thể tự sinh ra và tự mất đi, nó truyền từ vật này sang vật khác hay chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
 • D. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác hay chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

 • A. Động năng có thể chuyển hóa thành cơ năng.
 • B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng
 • C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhưng cơ năng được bảo toàn.
 • D. Động năng chỉ có thể chuyển hóa thành thế năng.

Câu 4: Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?

 • A. Động năng tăng, thế năng giảm.
 • B. Động năng và thế năng đều tăng.
 • C. Động năng và thế năng đều giảm.
 • D. Động năng giảm, thế năng tăng.

Câu 5: Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

 • A. Động năng chuyển hóa thành thế năng.
 • B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
 • C. Không có sự chuyển hóa nào.
 • D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 6: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?

 • A. Mũi tên được bắn đi từ cung.
 • B. Nước trên đập cao chảy xuống.
 • C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới.
 • D. Cả ba trường hợp trên

Câu 7: Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động. Bỏ qua ma sát của không khí. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt - Bài tập Vật Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. Con lắc chuyển động từ A về đến vị trí B động năng tăng dần, thế năng giảm dần.
 • B. Con lắc chuyển động từ B đến C, thế năng tăng dần, động năng giảm dần.
 • C. Cơ năng của con lắc ở vị trí C nhỏ hơn ở vị trí B.
 • D. Thế năng của con lắc ở vị trí A bằng ở vị trí C.

Câu 8: Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Khi vật rơi đến vị trí B thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100 J thì có giá trị bằng thế năng. Thế năng của vật ở vị trí A là:

 • A. 50 J
 • B. 100 J
 • C. 200 J
 • D. 600 J

Câu 9: Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt - Bài tập Vật Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. Động năng của vật tại A lớn nhất.
 • B. Động năng của vật tại A bằng thế năng của vật tại B.
 • C. Động năng của vật ở tại C là lớn nhất.
 • D. Cơ năng của vật tại A nhỏ hơn tại C.

Câu 10:Kéo một sợi dây cuốn quanh một ống nhôm đựng nước bịt kín nút, người ta thấy nước trong ống nóng lên rồi sôi, hơi nước đẩy nút bật ra cùng với một lớp khói trắng do các hạt nước rất nhỏ tạo thành. Hỏi trong thí nghiệm trên đã có sự chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng xảy ra khi nào?

 • A. Kéo đi kéo lại sợi dây
 • B. Nước nóng lên
 • C. Hơi nước làm nút bật ra
 • D. Hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 27 vật lí 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021