Trắc nghiệm vật lý 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thông tin nào dưới đây là đúng khi so sánh sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của điamô xe đạp và các máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp?

 • A. Đều có hai bộ phận chính là nam châm để tạo ra từ trường và cuộn dây để tạo ra dòng điện. Một trong hai bộ phận đứng yên, bộ phần còn lại quay.
 • B. Điamô xe đạp có kích thước nhỏ, cho một hiệu điện thế nhỏ và tạo ra một dòng điện có công suất nhỏ, trong khi đó máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp có kích thước lớn, có thể cho một hiệu điện thế lớn hơn và tạo ra một dòng điện có công suất lớn hơn.
 • C. Điamô xe đạp chỉ gắn trên xe đạp còn máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp có thể sử dụng ở nhiều nơi khác nhau.
 • D. Các thông tin A, B, C đều đúng.

Câu 2: Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

 • A. Nam châm vĩnh cửu.
 • B. Cuộn dây dẫn và nam châm.
 • C. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối hai cực của nam châm.
 • D. Cuộn dây dẫn có lõi sắt.

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều, khi nam châm quay thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện xoay chiều. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 • A. Từ trường qua tiết diện của cuộn dây luôn tăng.
 • B. Số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây luôn luôn tăng.
 • C. Số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
 • D. Từ trường qua tiết diện của cuộn dây không biến đổi.

Câu 4: Trên hình vẽ 101 là mô hình tự tạo của máy phát điện xoay chiều. Muốn cho máy phát điện liên tục thì phải làm thế nào?

 • A. Quay cho khung dây quay liên tục theo một chiều nhất định.
 • B. Chỉ quay khung dây một vòng.
 • C. Quay khung dây nửa vòng sau đó quay ngược lại nửa vòng.
 • D. Quay khung dây một vòng sua đó quay khung dây ngược lại một vòng nữa.

Câu 5: Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm những chi tiết chính nào?

 • A. Hai vành bán khuyên và hai chổi quét.
 • B. Hai vành khuyên và hai chổi quét.
 • C. Một vành bán khuyên, một vành khuyên và hai chổi quét.
 • D. Chỉ có hai vành khuyên.

Câu 6: Trên thực tế, người ta làm rôto của máy phát điện xoay chiều quay bằng cách nào?

 • A. Dùng động cơ nổ.
 • B. Dùng tua bin nước.
 • C. Dùng cánh quạt gió.
 • D. Các cách A, B, C đều đúng.

Câu 7: Hãy tìm hiểu và cho biết ở Việt Nam các máy phát điện lớn trong lưới điện quốc gia có tần số bao nhiêu?

 • A. Tần số 100Hz.
 • B. Tần số 75Hz.
 • C. Tần số 50Hz.
 • D. Tần số 25Hz.

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều có mấy bộ phận chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 9: Chọn phát biểu đúng khi so sánh giữa đinamô ở xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.

 • A. Cả hai đều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
 • B. Phần quay là cuộn dây tạo ra dòng điện.
 • C. Phần đứng yên là nam châm tạo ra từ trường.
 • D. Đinamô dùng nam châm điện, máy phát điện công nghiệp dùng nam châm vĩnh cửu.

Câu 10: Máy phát điện công nghiệp cho dòng điện có cường độ:

 • A. 1 kA
 • B. 1 A
 • C. 10 kA
 • D. 100 kA

Câu 11: Chọn phát biểu đúng

 • A. Bộ phận đứng yên gọi là roto.
 • B. Bộ phận quay gọi là stato.
 • C. Có hai loại máy phát điện xoay chiều.
 • D. Máy phát điện quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy càng nhỏ.

Câu 12: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều vì:

 • A. Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.
 • B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng.
 • C. Từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.
 • D. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Câu 13: Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?

 • A. Luôn đứng yên.
 • B. Chuyển động đi lại như con thoi.
 • C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.
 • D. Luân phiên đổi chiều quay.

Câu 14: Chọn phát biểu sai khi nói về bộ góp điện.

 • A. Động cơ điện một chiều không có bộ phận góp điện, máy phát điện xoay chiều có bộ phận góp điện.
 • B. Trong động cơ điện một chiều, bộ góp điện gồm hai vành bán khuyên ngoài tác dụng làm điện cực đưa dòng điện một chiều vào động cơ nó còn có tác dụng chỉnh lưu.
 • C. Bộ góp điện trong máy phát điện xoay chiều với cuộn dây quay có nhiệm vụ làm điện cực đưa dòng điện xoay chiều trong máy phát ra mạch ngoài.
 • D. Bộ góp trong động cơ điện một chiều giúp đổi chiều dòng điện trong khung (roto) để làm khung quay liên tục theo một chiều xác định.

Câu 15: Trong máy phát điện xoay chiều roto là nam châm,khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng gì?

 • A. Tạo ra từ trường.
 • B. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây tăng.
 • C. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây giảm.
 • D. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Câu 16: Máy phát điện xoay chiều biến đổi:

 • A. Cơ năng thành điện năng
 • B. Điện năng thành cơ năng
 • C. Cơ năng thành nhiệt năng
 • D. Nhiệt năng thành cơ năng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 vật lí 9: Máy phát điện xoay chiều


 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021