Unit 12 What does your father do? Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 12 What does your father do? (Bố của bạn làm nghề gì?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Listen and repeat

 • 3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

 1. ie:
  Field: My grandpa works in a field. (Ông tôi làm việc trên cánh đồng.)
  piece: I want a piece of chocolate. (Tôi muốn một miếng sô-cô-la.)
 2. ea:
  Teacher: My mother is a teacher. (Mẹ tôi là giáo viên.)
  reading: She's reading a book now. (Bây giờ cô ấy đang đọc sách.)

2. Listen and circle. Then say the sentences with the circled words. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói các câu có từ được khoanh tròn.)

 1. b
 2. b

Audio script – Nội dung bài nghe:

1. Where's my __piece__ of chocolate? (Miếng sô-cô-la của tôi đâu rồi?)
2. Miss Hien is __reading__ a dictation. (Cô Hiền đang đọc 1 bài chính tả.)

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Jobs and places of work (Công việc và nơi làm việc)

 • What does your father do? He's a farmer.
 • Where does he work? In a field.
 • What does your mother do? She's a teacher.
 • Where does she work? In a school.
 • What does your sister do? She's a worker.
 • Where does she work? In a factory.
 • What does your brother do? He's a clerk.
 • Where does he work? In an office.

Hướng dẫn dịch:

 • Ba bạn làm nghề gì? Ông ấy là nông dân.
 • Ông ấy làm việc ở đâu? Trên cánh đồng.
 • Mẹ bạn làm nghề gì? Bà ấy là giáo viên.
 • Bà ấy làm việc ỏ đâu? Trong trường học.
 • Chị gái bạn làm nghề gì? Chị ây là công nhân.
 • Chị ấy làm việc ở đâu? Trong nhà máy.
 • Anh trai bạn làm nghề gì? Anh ấy là nhân viên văn phòng.
 • Anh ấy làm việc ở đâu? Trong văn phòng.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

Hướng dẫn dịch:

Báo cáo

Đây là bài báo cáo về cuộc phỏng vấn của em với Phong. Cha cậu ấy là giáo viên, ông ấy làm việc ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ cậu ấy là y tá. Bà ấy làm việc ở Bệnh viện Thành Nhân. Phong có một anh trai nhưng không có chị/em gái. Anh trai cậu ấy là công nhân trong nhà máy ô tô. Và như các bạn biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cám ơn bạn đã đọc.

JobPlace of work
FatherteacherLe Hong Phong Primary School
MothernurseThanh Nhan Hospital
Brotherworkercar factory

5. Write about the jobs of your family members and where they work. (Viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.)

Bài làm:

 • There are four people in my family. (Có 4 người trong gia đình tôi.)
 • My father is a doctor. He works in Thanh Nhan Hospital. (Ba tôi là bác sĩ. Ông ấy làm việc trong bệnh viện Thành Nhân.)
 • My mother is a teacher. She works in Ngoc Hoi Primary School. (Mẹ tôi là giáo viên. Bà ấy làm việc ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi.)
 • My sister is a student. She studies at Hanoi University. (Chị gái tôi là sinh viên. Chị ấy học ở Trường Đại học Hà Nội.)
 • And I am a pupil in Class 4A. I study in Ngoc Hoi Primary School. (Và tôi là học sinh ở lớp 4/2. Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi.)

6. Project. (Dự án.)

Interview two classmates about their parent’s jobs. Then tell the class about them. (Phỏng vấn hai bạn học về nghề nghiệp của ba mẹ họ. Nói cho cả lớp nghe về chúng.)

Interviewee's name: Minh (Tên người được phỏng vấn: Hung)

jobplace of work
Fatherdriverin a company
Motherteacherin a school

Interviewee's name: Minh (Tên người được phỏng vấn: Lan)

jobplace of work
FatherworkerIn a factory
MothernurseIn a hospital

 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021