Vì sao cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại?

  • 1 Đánh giá

2. Vì sao cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại?

Bài làm:

Cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại là do: các cuộc khởi nghĩa chỉ xảy ra rải rác không liên kết kết hợp để tạo nên một lức lượng hùng hậu nen nên dễ bị nhà Nguyễn đàn áp

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7