Việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đoạn trích có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

c) Việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đoạn trích có tác dụng gì?

Bài làm:

Việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đoạn trích “ Mẹ Suốt” phát huy tác dụng nhằm khắc họa rõ nét những đặc trưng có tính chất địa phương của nhân vật. Do đó làm cho hình ảnh mẹ Suốt càng chân thực, sinh động.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1