Viết đoạn văn chứng minh tác phẩm Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Viết đoạn văn chứng minh tác phẩm Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc

Bài làm:

Nước Đại Việt ta là áng văn không chỉ thuyết phục người đọc bởi lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phuc, đó còn là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Đó là lòng tự hào về đất nước luôn coi lợi ích và hạnh phúc của nhân dân là gốc. Nguyễn Trãi còn thể hiện quan niệm mới mẻ về chủ quyền dân tộc,đó không chỉ là chủ quyền lãnh thổ mà còn được khẳng định bởi nền văn hiến lâu đời và những phong tục tập quán văn hóa đặc trưng của dân tộc. Đấy là hồn thiêng sông núi, là cốt cách con người Việt được dựng xây và hun đúc qua ngàn đời mà không dân tộc nào có được. Nền văn hiến ấy cũng chính là sức mạnh tinh thần đã gắn kết cả dân tộc thành một khối thống nhất vững chắc để đương đầu với bao kẻ thù xâm lược. Lòng tự hào ấy còn được thể hiện qua những chiến công lừng lẫy, vang dội non sông. Những chiến thắng ấy thể hiện tài trí mưu lược của các bậc anh hùng hào kiệt và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trước vận mệnh dân tộc.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2