Write about what customs a visitor to Viet Nam should know Giải Tiếng Anh lớp 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Write about what customs a visitor to Viet Nam should know. Use the following points or your own ideas là câu hỏi nằm trong bài SKILLS REVIEW 3 (Tiếng Anh 10 mới) - Tiếng Anh 10 mới trang 37 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải, với lời giải chi tiết giúp các em nắm chắc bài học, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

SKILLS REVIEW 3

5. Write about what customs a visitor to Viet Nam should know. Use the following points or your own ideas. (Viết về phong tục mà một vị khách đên Việt Nam nên biết. Sử dụng những điểm sau hoặc ý kiến riêng của bạn.)

Bài làm:

5. Write about what customs a visitor to Viet Nam should know. Use the following points or your own ideas. (Viết về phong tục mà một vị khách đên Việt Nam nên biết. Sử dụng những điểm sau hoặc ý kiến riêng của bạn.)

Giải:

It is always a big culture shock when you go to a new country with different culture. In order to prepare and plan your Vietnam trip better, there are some advice on the local Culture so that you can make your trip as an unforgetable experience. Firstly, when you pay a visit to someone’s home, call first and arrive on time. Vietnamese usually want to get you try some of their authentic food or drink which you might not want to try, don’t worry in this situation, refuse politely and smile because this is a common thing among Vietnamese. Remember to bargain when buying souvenirs or foods or something else on the street, you should have a Vietnamese guide you about this. Besides, if you go to pagodas, temples or worship places, don’t wear shorts, skirts, this may be rude to people there. If you are offered a gift, don’t open it in front of the giver, open it later at home. And finally, I know western people usually kiss each other when they meet, but don’t do this in Viet Nam, they will feel embarrassed and unfriendly.

Dịch:

Luôn luôn có một cú sốc văn hóa lớn khi bạn đi đến một quốc gia mới với nền văn hoá khác biệt. Để chuẩn bị và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn ở Việt Nam tốt hơn, có một số lời khuyên về văn hóa địa phương để bạn có thể có chuyến đi của mình như một trải nghiệm không thể nào quên. Thứ nhất, khi bạn đến thăm nhà của ai đó, hãy gọi trước và đến đúng giờ. Người Việt Nam thường muốn bạn thử một số thực phẩm hoặc đồ uống độc đáo mà bạn không muốn thử, đừng lo lắng về tình huống này, từ chối lịch sự và nụ cười bởi vì điều này là điều phổ biến giữa người Việt Nam với nhau. Hãy nhớ mặc cả khi mua đồ lưu niệm hoặc thực phẩm hoặc những thứ khác trên đường phố, bạn nên có một hướng dẫn viên Việt Nam về việc này. Ngoài ra, nếu bạn đi chùa, đền thờ hay nơi thờ tự, không mặc quần short, váy, điều này có thể là thô lỗ với người dân ở đó. Nếu bạn được tặng một món quà, đừng mở nó trước mặt người tặng, hãy mở nó ở nhà sau đó. Và cuối cùng, tôi biết người phương Tây thường hôn nhau khi họ gặp nhau, nhưng không làm điều này ở Việt Nam, họ sẽ cảm thấy xấu hổ và không thân thiện.

Write about what customs a visitor to Viet Nam should know. Use the following points or your own ideas được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần trả lời chi tiết giúp các em nắm chắc bài, từ đó học tốt môn tiếng Anh lớp 10. Chúc các em học tốt, hãy thường xuyên tương tác với Khoahoc.com.vn để nhận được nhiều tài liệu hay, miễn phí nhé.