Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas

 • 1 Đánh giá

Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc ở bài 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Bài làm:

Writing

5. Read the job advertisement in the newspaper Viet Nam News and think about the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng trên báo Việt Nam News và suy nghĩ về những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Dịch:

Tuyển hướng dẫn viên du lịch

Happy Travels cần một người trẻ, năng động, nhiệt tình và thân thiện để làm việc như một hướng dẫn viên du lịch tại cơ quan ở thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8.

Nhiệm vụ:

 • Đón khách tham quan các di tích lịch sử, tôn giáo, di tích quốc gia, bảo tàng, di tích lịch sử tự nhiên
 • Trả lời câu hỏi của du khách
 • Giúp tổ chức các tour du lịch

Kỹ năng và yêu cầu cá nhân:

 • Trách nhiệm, kiên nhẫn, và tính cách thân thiện
 • Năng động và nhiệt tình
 • Khả năng tìm kiếm thông tin cập nhật
 • Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức tốt

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bắt buộc); Tiếng Pháp hoặc những ngôn ngữ khác (mong muốn)

Xin vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn tới: [email protected] hoặc Phòng Nhân sự, 1861 Giang Văn Minh,
Hà Nội Đường dây nóng: 0906115555

6. Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc ở bài 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Hướng dẫn trước khi viết:

 1. Cho biết tại sao bạn viết thư, đề cập đến công việc mà bạn đang xin và nới bạn tìm kiếm thông tin.
 2. Đưa ra các chi tiết về kĩ năng và kinh nghiệm trước đó của bạn, những cái mà phù hợp với công việc.
 3. Nói về các phẩm chất cá nhân và yêu cầu, đề nghị được đưa ra tài liệu tham khảo.
 4. Kết thúc bằng việc cảm ơn người chủ khi xem xét bản thân cho vị trí. Cho biết khi nào bạn sẵn sàng phỏng vấn.

Giải:

Personnel Department Happy Travels

1861 Giang Van Minh St. Ha Noi

29 May 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing concerning the Tour Guide position currently available at Happy Travel’s agency in HCM city that I read in Viet Nam News.
I used to volunteer as a tour guide in this city for eight weeks last summer. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying groups of foreign tourists on tours to historical places, answering visitors' questions and keeping the tours organised, safe, and efficient. I have knowledge concerning culture and habits of citizens in Ho Chi Minh and understand clearly famous destinations.

I am an active and hard-working person. I am also self-motivated, sociable, friendly, and enthusiastic. I am proficient in English and my IELTS score is 7.0. I sometimes work as a Ted Talks translator.

In addition, I can speak French quite well. If required, I can provide references and any further information.

I am very excited about working for your agency and would be grateful for an opportunity to discuss my application with you in person. I am confident that I would prove to be a welcomed new member of your experienced team, whether it is for this short summer period or longer. I would be available for an interview at any time.

Thank you very much considering this application.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Anh

Dịch:

Thưa anh/ chị,

Tôi viết thư này quan tâm đến vị trí ở chi nhánh Happy Travel tại Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã đọc trên tờ tin tức Việt Nam.

Tôi từng làm tình nguyện như là một hướng dẫn viên ở thành phố này trong vòng 8 tuần vào mùa hè năm ngoái. Trách nhiệm của tôi bao gồm cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng các nhóm khách nước ngoài đến các địa điểm lịch sử, trả lời các câu hỏi của du khách và giữ các tour du lịch được tổ chức, an toàn và hiệu quả. Tôi có kiến ​​thức liên quan đến văn hoá và thói quen của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và hiểu rõ những điểm đến nổi tiếng.

Tôi là một người năng động và chăm chỉ. Tôi cũng chủ động, hòa đồng, thân thiện và nhiệt tình. Tôi thành thạo tiếng Anh và điểm IELTS của tôi là 7.0. Đôi khi tôi làm việc như một dịch giả Ted Talks.

Ngoài ra, tôi có thể nói tiếng Pháp khá tốt. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo và bất kỳ thông tin nào khác.

Tôi rất vui mừng nếu làm việc cho cơ quan của anh/chị và sẽ biết ơn cơ hội để thảo luận về đơn của tôi anh/chị. Tôi tin rằng tôi sẽ chứng minh là một thành viên mới được chào đón của đội ngũ giàu kinh nghiệm của anh/chị, cho dù đó là trong mùa hè ngắn hoặc lâu hơn. Tôi sẽ có mặt để phỏng vấn bất cứ lúc nào.

Cảm ơn anh/chị rất nhiều khi xem xét lá đơn này.

Tôi rất mong nghe tin từ anh/chị.

 • 153 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021