Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview

 • 1 Đánh giá

Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 5 hay một công việc bạn đã chọn.)

Bài làm:

5. Look at the job advertisements below. What one would you like to apply for? Consider whether you have the necessary skills and qualities. Discuss your ideas with a partner.(Xem quảng cáo việc làm dưới đây. Công việc nào bạn muốn nộp đơn? Hãy xem xét xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Thảo luận về ý tưởng của bạn với một bạn khác.)

Dịch:

BẢO MẪU

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những người xin việc cho những người làm việc toàn thời gian và bán thời gian (M / F).
Bán thời gian: 1 giờ - 6 giờ; 7 giờ sáng. - 12 giờ tối, Thứ Hai-Thứ Sáu.
Giờ làm việc toàn thời gian: 40 giờ một tuần (7 giờ sáng - 6 giờ tối), Thứ Hai-Thứ Sáu.
Tiền lương bào phóng.
Các ứng viên thành công cần nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy. Họ nên đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ. Kỹ năng giao tiếp tốt được yêu cầu.

Y TÁ

Bạn đang có lế hoạch trở thành một ý tá chất lượng? Bạn có muốn có một công việc được trả lương cao và đạt được cả thành công bản thân và nghề nghiệp? Tham gia Lifecare Health và tận dụng những cơ hội to lớn của chúng tôi để phát triển.
Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học điều dưỡng
Kỹ năng: nhân từ, kiên nhẫn, sức chịu đựng áp lực
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Phẩm chất: trách nhiệm, quan tâm, siêng năng

Giải:

I would like aplying for childcare worker. I'm very devoted, friendly, and reliable. I'm nurturing and caring, and enjoy working and interacting with young children. Excellent communication skills. (Tôi muốn ứng tuyển cho việc bảo mẫu. Tôi rất nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy. Tôi đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.)

6. Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 5 hay một công việc bạn đã chọn. Chỉnh CV của bạn để có một cơ hội tốt hơn để được lọt vào danh sách phỏng vấn.)

Giải:

CURRICULUM VITAE

1. Personal details

 • Full name: Nguyen Thi B
 • Address: 12Ba Dinh, Ha Noi
 • Mobile phone: 01234567890
 • Home phone: 33456789
 • Email: [email protected]

Personal summary and career objectives

I am a highly motivated young person who works hard, has good interpersonal skills, and gets on well with children. I have just finished upper-secondary school and have a two month holiday before starting tertiary education. I am looking for a part-time job as a childcare worker. I love children and can spend hours playing or interacting with them.

2. Educations and qualifications

 • 2012- 2017: Ha Noi Upper Secondary School
 • 2010-2014: Ha Noi Lower Secondary School
 • 2005-2010: Dai Yen Primary School

Work experience

 • 2016-2017: volunteer for Kids Viet Nam Organization

Responsibilities included

 • Organize folk games for them during the weekend (tổ chức trò chơi dân gian vào cuối tuần)
 • Tutoring them in English and soft skills (kèm chúng tiếng Anh và kĩ năng mềm)
 • Telling them stories and teach them to sing (kể chuyện và dạy chúng hát)
 • Interacting and listen to their confessions (Tương tác và lắng nghe thú nhận của chúng)

Achievements

 • January 2017: certificate for completing tasks excellently by Unicef

3. Skills

 • Excellent communication skills
 • Time management and organization skill

Interests

 • Singing
 • Sports: running, swimming

References

 • Available upon request
 • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021