Xác định bố cục văn bản

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hinh thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

2. Tìm hiểu văn bản.

a. Xác định bố cục văn bản

Bài làm:

Bố cục chia làm 3 phần:

  • Phần 1 (từ đầu … chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”) Giới thiệu về Ngày Trái Đất
  • Phần 2 (tiếp … nghiêm trọng đối với môi trường): Tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông.
  • Phần 3 ( còn lại): Lời kêu gọi hành động bảo vệ trái đất
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1