Xác định nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong các câu sau

  • 1 Đánh giá

c Xác định nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong các câu sau :

Câu chứa yếu tố Hán Việt

Nghĩa của yếu tố Hán Việt

Vua của một nước được gọi là thiên(1) tử.

Thiên (1) :

Các bậc nho gia xưa đã từng đọc Thiên(2) ín vạn quyển

Thiên (2):

Trong trận đấu này , trọng tài đã thiên (3) vị đội chủ nhà

Thiên(3) :

Bài làm:

Câu chứa yếu tố Hán Việt

Nghĩa của yếu tố Hán Việt

Vua của một nước được gọi là thiên(1) tử.

Thiên (1) : trời

Các bậc nho gia xưa đã từng đọc Thiên(2) kính vạn quyển

Thiên (2): nghìn

Trong trận đấu này , trọng tài đã thiên (3) vị đội chủ nhà

Thiên(3) :nghiêng về

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN